Зміна учасників (засновників)

 

Досить часто перед бізнесом постає питання зміни учасників (засновників) товариства чи підприємства, а саме одні учасники відчужують свої частки (їх частини) в статутному капіталі товариства іншим учасникам або третім особам. Таке відчуження відбувається шляхом укладення договорів купівлі-продажу чи дарування своєї частки в статутному капіталі.

 Відповідно до положень Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» у разі продажу учасником своєї частки (її частини) у статутному капіталі товариства третім особам, інші учасники користуються переважним правом на придбання такої частки. Це право полягає в обов’язку учасника товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, письмово повідомити про це інших учасників товариства та поінформувати про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу.

Після такого повідомлення, інші учасники мають 30 днів щоб повідомити про бажання скористатися своїм переважним правом. Якщо жоден з учасників не повідомить письмово учасника, який продає свою частку, про свій намір придбати його частку, вважається, що учасник товариства надав свою згоду на її продаж третій особі на 31 день з моменту отримання повідомлення. Тому така частка (частина частки) може бути відчужена на умовах, які були повідомлені учасникам товариства. 

Статутом товариства може встановлюватися інший порядок реалізації переважного права учасників товариства, розподілу відчужуваної частки (частини частки) між іншими учасниками товариства, відмови від реалізації переважного права учасників товариства. Ним може встановлюватися, що учасники товариства не мають переважного права. Але це треба обумовити перед формуванням статуту.

Тому, юридично правильно розроблений статут юристами адвокатського об’єднання «Твій адвокат» може убезпечити Вас від виникнення конфліктних ситуацій в майбутньому, у разі зміни учасників (засновників) товариства.

Важливо пам’ятати, що з прийняттям нового Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» змінилася і процедура внесення змін до відомостей про учасників товариства, які зазначені в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формування. На сьогоднішній день, зміна учасників товариства відбувається в 4 етапи:

1) укладення договору купівлі-продажу чи дарування частки (її частини) в статутному капіталі юридичної особи та підписання акту приймання-передачі частки в статутному капіталі з нотаріальним посвідченням підписів на ньому;

2) подання державному реєстратору реєстраційної картки Форми №3 із змінами відомостей про учасника, договору купівлі-продажу (дарування) та акту приймання-передачі частки в статутному капіталі, квитанції про сплату державного мита за внесення відповідних змін. Такий пакет документів подається окремо по кожному учаснику, який придбав частку (її частину) у статутному капіталі юридичної особи;

3) проведення загальних зборів учасників із затвердженням Статуту товариства в новій редакції із новими учасниками;

4) подання державному реєстратору реєстраційної картки Форми №3 у зв’язку із прийняттям статуту в новій редакції, Протоколу загальних зборів учасників, із зазначеними змінами, Статуту в новій редакції, квитанції про сплату державного мита за внесення відповідних змін.

З цих етапів чітко видно, що процедура зміни учасників значно ускладнилася, займає більше часу та потребує спеціальних юридичних знань необхідних для правильного оформлення документів на кожному із вищеописаних етапів.

Юристи адвокатського об’єднання «Твій адвокат» вже неодноразово проводили дії по зміні учасників товариства згідно вимог нового законодавства, а тому в нас є досвід у складанні  договорів купівлі-продажу (дарування), актів приймання-передачі часток в статутному капіталі, протоколів загальних зборів учасників, статутів та інших необхідних документів для проведення таких дій. Також, ми активно співпрацюємо із нашими партнерами нотаріусами та державними реєстраторами, що значно зменшує час проведення змін учасників. Тому якщо у Вас є потреба поміняти склад учасників або внести інші зміни до статуту підприємства, звертайтеся.

Запис на консультацію за телефонами: (067) 351 35 00, (067)193-57-87.

Адвокатське об’єднання «Твій адвокат» - адвокати з господарського права.