Реєстрація Товариства з додатковою відповідальністю

Згідно положень ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06 лютого 2018 р. учасники товариства з додатковою відповідальністю солідарно несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність за його зобов’язаннями своїм майном у розмірі, який встановлюється статутом товариства з додатковою відповідальністю і є однаково кратним для всіх учасників до вартості внесеного кожним з них вкладу.

У разі визнання банкрутом одного з учасників товариства з додатковою відповідальністю його відповідальність за зобов’язаннями товариства з додатковою відповідальністю розподіляється між іншими учасниками цього товариства пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі.

Створення товариства відбувається за рішенням його засновників. Якщо товариство створюється кількома особами, такі особи у разі необхідності визначення взаємовідносин між ними щодо створення товариства можуть укласти договір про створення товариства в письмовій формі.

Установчим документом товариства є статут. Перша редакція статуту товариства підписується всіма учасниками товариства. Справжність підписів учасників засвідчується нотаріально.

Державну реєстрацію товариства з додатковою відповідальністю проводять державні реєстратори відповідно до вимог Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців". А з супроводом державної реєстрації та підготовкою статуту, допоможуть в адвокатському об’єднанні «Твій адвокат».

Всі деталі за телефоном: 067 351 3500.