Зняття обтяжень з майна

 

Обтяженням є обмеження можливості розпорядження та/або користування визначеним майном, встановлене законом, актами органів держ. влади, їх посадових осіб або таке, що базується на підставі договору.

Обтяження на майно можуть бути накладені з ряду різних причин, проте найчастішими в практиці є випадки, коли обтяження на майно накладають в якості додаткової гарантії для виконання кредитного договору.

Спосіб зняття обтяження на майно буде залежати від його виду та органу, який ініціював його накладення.

Для правильного і ретельного вивчення даного питання особі, інтереси якої порушує наявність обтяження, необхідно володіти наступною інформацією:

  вид обтяження (податкова застава, арешт, заборона на нерухоме майно і т. ін.);

•   об’єкт обтяження (квартира, житловий будинок, все нерухоме майно тощо);

•   хто виступає обтяжувачем – орган державної влади, за ініціативою чи на виконання рішення якого було зареєстровано обтяження;

•   підстава виникнення обтяження – документ, який став основою для реєстрації обтяження (рішення або ухвала суду, постанова держвиконавця, акт опису майна боржника тощо).

Оскарження накладених на майно обтяжень зазвичай відбувається в судовому порядку, в рамках розгляду справи про визнання основного договору недійсним.

Адвокатське об’єднання “Твій адвокат” допоможе Вам захистити своє майно. Правильно побудована стратегія захисту Ваших інтересів допоможе Вам відстояти свої права, зберегти нерви і час.