Реєстрація кооперативу

 

Кооператив -  це юридична особа, утворена  фізичними чи юридичними особами, які добровільно об'єдналися на основі членства для ведення спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення своїх економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування.

Порядок створення та діяльності кооперативів регулюється ЗУ «Про кооперацію» від 10. 07. 2003 р.

Законом передбачені такі види кооперативів: виробничі, обслуговуючі та споживчі.

Залежно від напряму діяльності  кооперативу виділяють: сільськогосподарські, житлово-будівельні, садово-городні, гаражні, торговельно-закупівельні, транспортні, освітні кооперативи та інші.

Кооператив створюється його засновниками на добровільних засадах. Рішення про створення    кооперативу приймається його установчими зборами та  оформляється протоколом, який підписують головуючий та секретар зборів.

Правовим документом, що регулює діяльність кооперативу є статут. Вищезазначеним законом встановлений ряд вимог до змісту такого документу.

 

Якщо Вам потрібно зареєструвати кооператив, підготувати його статут або рішення засновників, звертайтеся в адвокатське обєднання «Твій адвокат».