Реєстрація ТОВ

 

ТОВ (Товариство з обмеженою відповідальністю) — одна з найбільш поширених організаційно-правових форм юридичної особи.

Товариство з обмеженою відповідальністю — суб'єкт господарювання, статутний капітал якого складається з часток (їх розмір визначається статутом товариства).

Популярність ТОВ пояснюється тим, що його учасники несуть обмежену фінансову відповідальність — вони ризикують виключно власними внесками до статутного капіталу. Стягнення будь-яких інших сум забороняється.

Порядок реєстрації та правовий статус ТОВ визначаються і регулюються ЦКУ, ГКУ, Законами України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», «Про господарські товариства».

Для того, щоб уникнути виснажливих черг і спілкування з чиновниками, довірте процес реєстрації Вашого бізнесу нам.

       Реєстрація ТОВ: переваги

1.     Засновниками та учасниками ТОВ можуть виступати як фізичні, так і юридичні особи, як громадяни України, так і іноземці.

2.     Мінімальна кількість учасників — один (тільки в одному ТОВ), максимальна кількість — необмежена.

3.     ТОВ не має обмежень на види діяльності.

4.     Статутний капітал може бути грошовим, майновим або змішаним, його розмір не обмежується. Засновники, для того, щоб зареєструвати ТОВ, можуть взагалі не вносити капіталу або внести тільки його частину: внесення до моменту реєстрації не є обов'язковою умовою. Статутний капітал може бути сформований протягом 6-ти місяців існування Товариства (якщо інше не передбачене статутом).

5.     Установчий документ ТОВ — статут. Товариство з обмеженою відповідальністю може діяти на основі Модельного статуту (затверджений Кабінетом міністрів). Діяльність на його підставі дає змогу спростити процедуру утворення та реєстрації ТОВ, зменшити кількість супровідної документації.

6.     ТОВ має чітку і просту систему управління. Головний орган — загальні збори учасників. Рішення, прийняті на загальних зборах, виконуються директором або дирекцією (виконавчий орган може бути як одноосібний, так і колегіальний), які відповідальні за поточну діяльність ТОВ. Нагляд за діяльністю виконавчого органу — сфера компетенції наглядової ради.

7.     Звітність є максимально простою, вона залежить безпосередньо від напрямку діяльності товариства, законодавство не висуває деталізованих вимог стосовно її ведення.

8.     Учасники ТОВ можуть понести збитки лише в межах власної частки статутного капіталу і не несуть жодної відповідальності за зобов'язаннями Товариства

                                                                                                 Порядок реєстрації ТОВ в Україні

Реєстрація Товариства з обмеженою відповідальністю умовно поділяється на два етапи: підготовчий — збір необхідних інформації та документів, відповідне їх оформлення та, власне, безпосередній процес подачі документів з метою державної реєстрації ТОВ у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстрацію створення ТОВ, взяття на облік в ДПІ, органах статистики і т.ін.

                                                                            Що потрібно зробити для того, щоб зареєструвати ТОВ?

1.     Для початку, слід вибрати назву майбутнього товариства. Вона має бути унікальною і не мати аналогів. Щоб уникнути збігів, перевіряємо назву на унікальність на сайті Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch)

2.     Інший вкрай важливий етап — прийняття рішення стосовно розміру статутного капіталу ТОВ, кількості його учасників та уточнення, яким буде співвідношення їхніх часток. Варто пам'ятати, що вплив на діяльність товариства має той, хто володіє більш ніж 50% голосів. У випадку, коли ТОВ створюється фізичною особою — нерезидентом, в  першу чергу слід подбати про отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків в Державній фіскальній службі України. .

3.       Наступний крок — складення переліку основних видів діяльності згідно з КВЕД. Варто скористатися класифікатором на сайті (http://kved2010.com). Види економічної діяльності повинні бути зазначені в установчих документах ТОВ. У випадку, якщо товариство діятиме на підставі модельного статуту, види господарської діяльності зазначаються в протоколі про створення юридичної особи. Варто звернути особливу увагу на ті види господарської діяльності, здійснення яких потребує ліцензії.

4.     Слід визначитися, хто стане директором ТОВ. Посаду директора може обіймати як один із засновників, так і третя особа, вибрана на зборах засновників. Інформацію про це необхідно зазначити в протоколі про створення ТОВ, обов'язково вказавши реєстраційний номер облікової картки платника податків.

5.     Вибір системи оподаткування.

6.     Визначення юридичної адреси ТОВ.

7.     Підготовка статутних документів: оформлення статуту ТОВ та протоколу загальних зборів засновників товариства (рішення про заснування). Підписи на вказаних документах повинні бути нотаріально засвідчені.

Закон України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” чітко визначає, як має виглядати статут ТОВ. В ньому мають бути вказані: найменування товариства; органи управління товариством, їх компетенція, порядок прийняття ними рішень; порядок вступу до товариства та виходу з нього. Учасники отримують право відійти від положень Закону та передбачити в статуті ТОВ умови та порядки які найкраще підходять для них та їх бізнесу.

Модельний статут — типовий установчий документ, який регламентує порядок створення та діяльність ТОВ, органи управління товариства та порядок прийняття ними рішень, порядок реорганізації та ліквідації. Дані про те, що юридична особа діє на підставі модельного статуту вносяться в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

8.     Наступним етапом після підписання статуту і протоколу є реєстрація ТОВ в державного реєстратора. .

 

Послуги, які надає АО "Твій адвокат" з реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю:

1.        Вичерпна юридична консультація.

2.        Допомога у виборі назви товариства.

3.        Підготовка необхідних документів — протокол зборів засновників, розробка проекту статуту товариства.

4.        Допомога з вибором юридичної адреси.

5.        Рекомендації стосовно вибору видів господарської діяльності згідно КВЕД.

6.        Допомога з нотаріальним засвідченням.

7.        Реєстрація товариства у державного реєстратора.

8.        Отримання документів, потрібних для роботи ТОВ після реєстрації.

9.        Виготовлення печатки.

10.      Допомога у відкритті банківського рахунку.

11.      Отримання електронного цифрового підпису (ЕЦП).

12.      Передання клієнтові повного пакету документів.

 

Адвокатське об’єднання «Твій адвокат» - всі види юридичних послуг для бізнесу в м. Тернопіль.

Перша консультація безкоштовна.

Вул. Микулинецька 3А, офіс 703
(067) 351 35 00